UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, về xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 21/06/2022

Đ/C Huỳnh Văn Khoa, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Sáng 21/6, UBND huyện Tuy An triển khai thực hiện Chương trình hành động 06/CTr-UBND ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh, về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/8/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Tuy An thành thị xã vào năm 2025, trong giai đoạn 2021-2025 huyện Tuy An phấn đấu đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14,94%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng bình quân 42%/năm. Thu ngân sách tăng bình quân 15,8%/năm. Giá trị sản xuất các ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân 17,8%/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt 68,5 triệu đồng/người và huyện Tuy An là một trong những trung tâm tổng hợp về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Ngay trong năm 2022 này, huyện Tuy An tập trung hoàn thành quy hoạch chung xây dựng đô thị Chí Thạnh và vùng phụ cận đến năm 2035. Xây dựng Chương trình phát triển đô thị khu vực dự kiến hình thành thị xã Tuy An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Trong năm 2023, hoàn thành quy hoạch xây dựng khu Trung tâm cho 8 xã, thị trấn dự kiến lên phường, gồm các xã An Chấn, An Mỹ, An Hòa Hải, An Cư, An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Dân và  thị trấn Chí Thạnh. Giai đoạn 2022 - 2024, lập đề án phân loại đô thị để công nhận đô thị loại IV và hoàn thành đề án thành lập 08 phường và đề án thành lập thị xã Tuy An. Tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế của huyện, bảo đảm đến cuối năm 2024 đạt tiêu chí đô thị loại IV. Bên cạnh đó, thường xuyên tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ lệ lao động trong lĩnh vực thương mại - du lịch - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tiếp tục chú trọng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tính đến thời điểm hiện nay, huyện Tuy An đã thực hiện đạt 43/59 tiêu chuẩn của 5 tiêu chí đô thị loại IV.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter