UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 16/09/2022

Quang cảnh Hội nghị

Sáng 15/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm triển khai thực hiện chuyên đề thu gom, xử lý rác thái, bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, trong thời gian qua, tại địa phương có 04 nguồn chính phát sinh rác thải, gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và chất thải y tế. Trong số này, việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Trong khi, mỗi ngày lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn hơn 110 tấn, nhưng đến nay chỉ có 10/15 xã, thị trấn thực hiện thu gom xử lý, với khối lượng khoảng 85 tấn/ngày, đạt 76,5%. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do nhân lực và phương tiện thu gom, xử lý rác thải chưa đảm bảo, dẫn đến tần suất thu gom rác thải sinh hoạt 3 lần/tuần, nên chưa đáp ứng được nhu cầu thu gom, xử lý rác, khiến rác thải còn tồn đọng tại nhiều khu vực, gây ảnh hưởng  đến sức khỏe cộng đồng, mất cảnh quan và ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Nhằm từng bước giải quyết việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường đảm bảo hiệu quả, trước mắt Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giao các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 15 xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cức tham gia bảo vệ môi trường. Chủ động thực hiện việc thu gom, phân loại, hoặc chọn địa điểm thu gom, tập kết và xử lý rác đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Hội nghị cũng đưa ra mục tiêu, đến năm 2025, đến năm 2025, trên địa bàn toàn huyện có 98% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đúng quy định, trong đó có ít nhất 40% được xử lý bằng công nghệ hện đại. Có ít nhất 40% rác thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý đúng quy định. 100% hộ gia đình hiểu biết, có kiến thức bảo vệ môi trường sống và thích ứng biến đổi khí hậu, nhằm góp phần đảm bảo các tiêu chí để đưa huyện Tuy An về đích Nông thôn mới vào năm 2023 và trở thành thị xã vào năm 2025.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter