UBND huyện Tuy An
Tuy An: Lấy ý kiến tham gia đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 14/03/2023

Đ/C Nguyễn Thanh Phong, Ủy viện Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An phát biểu khai mạc Hội nghị

Ngày 13/3, UBND huyện Tuy An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và 15 xã, thị trấn trên địa bàn.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 Chương, 246 điều. Dự thảo có một số điểm mới, như đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện các quy định về giao đát, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy định cụ thể về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, cơ chế kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng bảng giá đất…

Tại Hội nghị, đa số cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy An cơ bản nhất trí về nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời tham gia đóng góp một số ý kiến liên quan đến thẩm quyền giao đất. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chính sách tái định cư. Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong trường hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể. Thẩm quyền giải quyết, hòa giải trong tranh chấp đất đai.

Kết thúc Hội nghị, UBND huyện Tuy An yêu cầu các  cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo tinh thần phù hợp, trách nhiệm, hiệu quả và đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter