UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 3730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/08/2020
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Tuy An
Tải về: Tại đây