UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 2254/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/11/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách của huyện Tuy An năm 2021
Tải về: Tại đây