UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/01/2024
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA HUYỆN TUY AN
Tải về: Tại đây