UBND huyện Tuy An
Tuy An: tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa phận huyện Tuy An.

UBND huyện vừa có công văn chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt một số nội dung để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đường cao tốc Bắc- Nam đoạn qua địa bàn Tuy An.

Theo đó UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát sinh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện chủ trương về đầu tư tuyến đường Cao tốc và các cơ chế chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Phối hợp kiểm kê, áp giá bồi thường và công khai giá cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng để sớm phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ bị ảnh hưởng; chủ động giải quyết đơn thư phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc thẩm quyền địa phương giải quyết, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Ưu tiên thực hiện GPMB đối với các vị trí có đường công vụ, đường tiếp cận công trường, các vị trí đào đất, phá đá để sử dụng làm vật liệu đắp nền đường, phạm vi xử lý nền đất yếu, vị trí thi công cầu, hầm; thực hiện công tác GPMB, thu hồi đất, di dời hạ tầng kỹ thuật theo đúng tiến độ đề ra, đúng quy định.Rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bãi thải để phục vụ Dự án; kiến nghị cấp trên cập nhật bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của bãi thải để phục vụ Dự án Cao tốc đảm bảo đúng quy định. Hoàn thành các thủ tục triển khai thi công 03 khu tái định cư…Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, UBND huyện đề nghị  đề xuất những vị trí ưu tiên GPMB để kịp thời triển khai thi công; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án; bảo đảm an ninh trật tự; công tác an toàn công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; quan hệ tốt với khu vực dân cư nơi thi công.

 

   Viết Huy