UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đ/C Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 1503 huyện Tuy An phát biểu chỉ đâọ Hội nghị

Chiều 14/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025(Gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1503) huyện Tuy An tổ chức rà soát, đánh giá những khó khăn nhằm triển khai thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tại địa phương trong thời gian đến.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 1503 huyện Tuy An, tính đến thời điểm này, địa phương đã thực hiện áp giá bồi thường cho 870 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, đạt tỷ lệ 88,32%. Công khai giá trị bồi thường cho 701, đạt tỷ lệ 71,17%. Phê duyệt phương án bồi thường cho 569 hộ và đã chi trả tiền cho 413 hộ, với số tiền hơn 68,5 tỷ đồng. Công khai giá trị bồi thường 554/608 mộ nằm trong khu vực dự án và đã di dời 211 mộ. Đã làm việc và được Công ty Truyền tải điện Quốc gia thống nhất giải pháp kỷ thuật cải tạo, nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kv 271 Quy Nhơn, 271 Tuy Hòa tại điểm giao chéo bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong. Xác định và quy hoạch 21 vị trí điểm mỏ đá, cát xây dựng và đất san lấp phục vụ Dự án. Bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thầu thi công 13,72km, đạt 56,8%.

Nhằm thực hiện công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ theo quy định, Ban Chỉ đạo 1503 huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phối hợp triển khai dự án. Ngay trong tháng 4 này thực hiện hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất. Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư. Phối hợp thực hiện di dời hạ tầng kỹ thuật ra khỏi khu vực Dự án. Phấn đấu đến ngày 31/6/2023, bàn giao mặt bằng diện tích đất phục vụ Dự án đạt 100%.

Ban Chỉ đạo 1503 huyện Tuy An cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 và Ban Quản lý Dự án 85 tiếp tục phối hợp với Chính quyền địa phương và các đơn vị thi công giải quyết các vấn đề liên quan đến Dự án tại hiện trường. Chú trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đảm bảo tiến độ Dự án.

Khắc Nho