UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 trước ngày 20/6

Đ/C Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

triển khai nhiệm vụ thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng 

Sáng 5/6, UBND huyện Tuy An triển khai thực hiện các giải pháp tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận huyện Tuy An.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, tính đến thời điểm này, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường và tiền hành chi trả bồi thường cho 710 hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, với số tiền hơn 114,5 tỷ đồng và đã trình phương án bồi thường cho 253 hộ còn lại, với số tiền hơn 32,7 tỷ đồng. Đã áp giá và công khai phương án bồi thường xây dựng 03 tiểu Dự án khu tái định cư An Hiệp, An Định và thị trấn Chí Thạnh cho 90 tổ chức và cá nhân, với số tiền hơn 110 tỷ đồng. Rà soát, cập nhật và trình cấp thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bãi thãi và xác định 21 mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Dự án. Thực hiện bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công được trên 19,4km, đạt 81% so với khối lượng phải bàn giao.

UBND huyện Tuy An ghi nhận và đánh giá cao sự nổ lực, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị và Chính quyền các xã, thị trấn trong phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phương trong thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cán bộ và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phối hợp triển khai dự án tại địa phương. Điều chỉnh, chọn vị trí bãi thải phù hợp sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sớm hoàn thiện các thủ tục để thi công các khu tái định cư.  Tập trung đẩy nhanh công tác giải quyết bồi thường, hỗ trợ và làm tốt chính sách tái định cư, tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định. Phấn đấu đến ngày 20/6/2023 bàn giao trên 24,1km mặt bằng cho các đơn vị thi công, đạt 100%.

Khắc Nho