UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tập trung giải quyết đơn, thư liên quan đến Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025

Đại diện lãnh đạo huyện Tuy An và các Sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn qua xã An Hiệp

Trong thời gian qua, việc giải quyết đơn, thư liên quan đến Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua huyện Tuy An của Chính quyền một số xã còn chậm và chưa thật sự hiệu quả, đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án đoạn qua địa phương.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tuy An, trong thời gian qua, các địa phương có Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đi qua, gồm An Dân, An Định, An Hiệp, An Hòa Hải, An Mỹ, An Chấn và thị trấn Chí Thạnh tiếp nhận 20 đơn, thư liên quan đến Dự án. Phần lớn nội dung đơn, thư kiến nghị xem xét về loại đất, mức giá bồi thường, nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất. Thu hồi diện tích đất nhỏ lẻ và đo đạc lại diện tích đất. Giải quyết đất khai hoang và tính toán giá trị bồi thường phần diện tích dự kiến thu hồi.

Mặc dù đã nổ lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ phục vụ thi công dự án, nhưng đến thời điểm này, các xã, thị trấn mới chỉ giải quyết được 7/20  đơn, thư. Đang xem xét, giải quyết 6/20 đơn thư. Số còn lại đã được giải quyết nhưng chưa thỏa đáng, phải hướng dẫn và chuyển lên cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, thư liên quan đến Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đảm bảo hiệu quả ngay từ cơ sở, nhất là tập trung giải quyết số đơn, thư đã giải quyết nhưng chưa đạt kết quả. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Dự án nhằm tạo sự đồng thuận cao và tích cực hỗ trợ các đơn vị thi công thực hiện Dự án đảm bảo đúng tiến độ.

Khắc Nho