UBND huyện Tuy An
Tổ chức công khai dự thảo giá trị bồi thường

Sáng ngày 28/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An phối hợp với Lãnh đạo UBND Thị trấn Chí Thạnh Tổ chức công khai dự thảo giá trị bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi GPMB để thực hiện công trình khu tái định cư Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong, Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án khu tái định cư Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Loại đất được phê duyệt là Đất chuyên trồng lúa nước (LUC): 46.000đ/m2.

Với tinh thần thực hiện kịp đúng tiến độ theo thời gian chỉ đạo của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị công khai dự thảo chi tiết đối với 24 trường hợp ( 23 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức) có đất đai, cây cối, hoa màu, tài sản gắn liền trên đất bị ảnh hưởng với số tiền công khai là: 3.174.704.000đồng. Tổng diện tích thu hồi bố trí tái định cư là: 16.798m2.

Tính đến ngày 28/4/2023, sau khi có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án các khu tái định cư tại các xã An Hiệp, An Định và Thị trấn Chí Thạnh thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng với các địa phương sớm hoàn thành công tác niêm yết công khai đến các hộ dân bị ảnh hưởng. Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định đẩy nhanh tiến độ thi công bàn giao dự án.

Lê Quỳnh

 

 

  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter