UBND huyện Tuy An
Tổ chức công khai dự thảo giá trị bồi thường, hỗ trợ

Chiều ngày 27/4, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An phối hợp với Lãnh đạo UBND xã An Hiệp Tổ chức công khai dự thảo giá trị bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi GPMB để thực hiện công trình: Tiểu dự án khu tái định cư xã An Hiệp, huyện Tuy An.

Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Tiểu dự án khu tái định cư xã An Hiệp, huyện Tuy An. Gồm bốn loại đất được phê duyệt giá lần lượt: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 46.000đ/m2; Đất bằng trồng cây hằng năm khác (BHK): 46.000đ/m2; Đất ở tại nông thôn (ONT): 596.000đ/m2; Đất vườn ao (BHK): 92.000đ/m2.

Với tinh thần thực hiện kịp đúng tiến độ theo thời gian chỉ đạo của dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị công khai dự thảo chi tiết đối với 24 trường hợp ( 23 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức) có đất đai, cây cối, hoa màu, tài sản gắn liền trên đất bị ảnh hưởng với số tiền công khai là: 3.289.336.794đồng. Tổng diện tích thu hồi bố trí tái định cư là: 24.528,1m2.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Lãnh đạo địa phương đã lắng nghe ý kiến của 23 hộ dân có đất bị thu hồi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến các quy định, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Lê Quỳnh