UBND huyện Tuy An
Tổ chức mời dân kết thúc niêm yết công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công trình: Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc dự án xây dựng c

Hình ảnh Hội nghị kết thúc niêm yết công khai tại Thị trấn Chí Thạnh.

Sáng ngày 22/5, tại nhà văn hóa khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy An phối hợp với Lãnh đạo UBND Thị trấn Chí Thạnh, có sự tham gia của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam huyện Tuy An (BIDV) và Ban QLDA 85, mời 40 trường hợp bị ảnh hưởng kết thúc niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án chi trả tiền bồi thường, cập nhật thu thập thông tin tài khoản các hộ dân hoàn thành công tác giải ngân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo quyết định số 1674/QĐ – UBND ngày 18/5/2023 của UBND huyện tuy An, Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất kết thúc niêm yết công khai phương án đối với 40 trường hợp có đất đai, cây cối, hoa màu, tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi bởi dự án, với số tiền công khai là: 4,7 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các trường hợp bị ảnh hưởng thống nhất cao với phương án được niêm yết, đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ qua tài khoản. Còn lại một số trường hợp chưa có số tài khoản hoặc đã ứng tiền trước của đơn vị thi công, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tiến hành chi trả tiền mặt. Dự kiến hoàn tất chi trả tiền đến các hộ dân theo phương án đợt này vào chiều thứ 4 ngày 24/5/2023.

Kết thúc hội nghị, các hộ dân thống nhất cao phương án, phối hợp địa phương bàn giao mặt bằng sớm đẩy nhanh tiến độ thi công./.

Lê Quỳnh