UBND huyện Tuy An
Tuy An: Quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Đ/C Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tuy An quán triệt nhiệm vụ trong thành viên Ban Chỉ đạo

Sáng 11/2, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tuy An tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận huyện Tuy An trong thời gian qua và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuy An, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn huyện Tuy An có tổng chiều dài hơn 24 Km, với 2 dự án thành phần, gồm Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, do Ban Quản lý Dự án 85 và Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư. Toàn huyện có 916 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, với 1.936 thửa và tổng diện tích trên 181,7 ha. Đến thời điểm hiện nay, địa phương đã thực hiện hoàn thành công tác quy chủ 1.879 thửa, đạt 97%. Áp giá bồi thường cho 503 hộ, đạt tỷ lệ 54,9%. Công khai giá trị bồi thường cho 305 hộ, đạt tỷ lệ 33,3%. Đã phê duyệt phương án và chi trả bồi thường cho 24 hộ, với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng thi công hơn 17, 5km, với diện tích trên 128 ha, đạt 70,6%. Đã giải ngân vốn giải phóng mặt bằng được 16/86,4tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tuy An, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận huyện Tuy An trong thời gian qua thực hiện còn chậm. Nguyên nhân là do 2 dự án thành phần phải điều chỉnh hướng tuyến nên địa phương phải thực hiện đo đạc, quy chủ lại. Việc xác minh nguồn gốc đất của 652 thửa đất không có giấy tờ gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến việc áp giá đền bù và phê duyệt phương án đền bù của địa phương.

Trong thời gian đến, huyện Tuy An tiếp tục chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện dự án tại địa phương. Tập trung thực hiện hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Phấn đấu đến ngày 31/6/2023, bàn giao mặt bằng diện tích đất phục vụ Dự án đạt 100%. Đến cuối tháng 4/2023 hoàn thành việc thi công các khu tái định cư và đến ngày 22/5/2023 hoàn thành công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo phục vụ thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận huyện Tuy An.

Khắc Nho