UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 1662/UBND
Ngày ban hành: 07/07/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023-2025
Tải về: Tại đây