UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 516/UBND
Ngày ban hành: 25/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc rà soát hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn huyện Tuy An
Tải về: Tại đây