UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 53/KH-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy An
Tải về: Tại đây