UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 64/TB-UBND
Ngày ban hành: 24/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số phát hành AM 867323, được UBND huyện cấp ngày 05/12/2009 cho hộ ông Trần Pho
Tải về: Tại đây