UBND huyện Tuy An
Trả lời khiếu nại của bà Hồ Thị Tuyết Mai, trú tại xã An Hiệp, huyện Tuy An

Tại buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh, bà Mai yêu cầu xem xét lại việc khi thực hiện Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1, hộ Bà không được giải quyết bồi thường đủ diện tích đất bị giải tỏa và đúng giá bồi thường theo Quyết định số 1160/QĐ-UB ngày 10/6/1999 của UBND tỉnh.

Về trường hợp của bà Mai, ngày 05/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND đình chỉ giải quyết khiếu nại. Sau khi nhận được Quyết định này, bà Mai tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét lại. UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp và giao Thanh tra tỉnh, UBND huyện Tuy An kiểm tra, rà soát, tham vấn ý kiến của các cơ quan chức năng. Trên cơ sở kết quả cuộc họp và báo cáo của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 309/TTr-NV4 ngày 31/5/2017, UBND tỉnh trả lời cho bà Hồ Thị Tuyết Mai như sau:

Việc bà Mai khiếu nại yêu cầu bồi thường phần đất bị thu hồi để thực hiện Dự án ADB1 năm 1998 với giá bồi thường theo Quyết định số 1160/QĐ-UB ngày 10/6/1999 của UBND tỉnh là không đúng vì thời điểm này phải áp giá theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 15/5/1997. Mặt khác, vụ việc đến nay đã quá thời hiệu khiếu nại nên không có căn cứ để thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung bà Mai yêu cầu bồi thường, hỗ trợ diện tích 21,25m2 đất là không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì diện tích đất này thuộc đất Taluy bảo vệ đường bộ (đất công trình công cộng) do UBND xã quản lý, không liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Mai.

Như vậy, việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 05/7/216 đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Tuyết Mai là có cơ sở

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Phú Yên