UBND huyện Tuy An
Hơn 750 hội viên phụ nữ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất

Theo Hội LHPN huyện, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH để tín chấp cho phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tín chấp giải ngân trên 3,5 tỉ đồng cho 750 hội viên phụ nữ nghèo vay để đầu tư vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và buôn bán nhỏ. Nâng tổng dư nợ đến thời điểm này lên 143 tỉ đồng. Để nâng cao chất lượng quản lý nguồn vốn được ủy thác, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện đúng quy trình công đoạn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó chú trọng công tác bình xét cho vay vốn đúng đối tượng, công khai dân chủ, đảm bảo quy trình, thông qua 145 tổ tiết kiệm và vay vốn.
Được biết: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện, góp phần giảm tỷ lệ hộ thoát nghèo trong hội viên phụ nữ ./.