UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 1144/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/06/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Phê duyệt đề án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây