UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 27/TB-UBND
Ngày ban hành: 14/02/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc công khai quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy An giai đoạn 2021 - 2030
Tải về: Tại đây