UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 617/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2022
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuy An
Tải về: Tại đây