UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 1570/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 04/12/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DANH LAM THẮNG CẢNH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT GÀNH ĐÁ ĐĨA HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN
Tải về: Tại đây