UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 1312/TB-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc đăng ký tiếp công dân định kỳ ngày 06/11/2023 của Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện
Tải về: Tại đây