UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 304-TB/VPHU
Ngày ban hành: 05/02/2024
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Tuyển nhân viên hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ làm việc tại Huyện ủy Tuy An
Tải về: Tại đây