UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 65/TB-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc công bố, công khai thông tin người tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tuy An
Tải về: Tại đây