UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 85/TB-UBND
Ngày ban hành: 26/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021
Tải về: Tại đây