UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 38/TB-HĐXTVC
Ngày ban hành: 03/01/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC HUYỆN TUY AN, NĂM HỌC 2022 - 2023
Tải về: Tại đây