UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 56/TB-TTVHTTTT
Ngày ban hành: 22/08/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc tuyển hợp đồng lao động
Tải về: Tại đây