UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN Tuần thứ 3 (từ ngày 15/01/2024 – 21/01/2024)

Thời gian

Lãnh đạo tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo; đơn vị chuẩn bị nội dung

Thứ 2, ngày 15/01/2024

07h30

Chủ tịch,

PCT Phong,

PCT Hoàng

Chào cờ đầu tuần

UBND huyện

TT VHTT&TT huyện chuẩn bị nội dung

08h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị Thường trực Huyện ủy

Phòng họp BTV Huyện ủy

 

09h00

PCT Phong

 Họp Ban Cưỡng chế thu hồi đất

Hội trường UBND huyện

Đ/c Long – P.CVP, Đ/c Phượng CVVP tham dự; Phòng TNMT chuẩn bị nội dung

09h00

PCT Hoàng

Kiểm tra công tác chuẩn bị bằng Di tích cấp tỉnh – Di tích lịch sử văn hóa Miếu thờ vua Lê Thánh Tông, Văn Miếu, Miếu Hội Đồng,  xã An Dân

Xã An Dân

TT VHTT&TT chuẩn bị nội dung

10h30

Chủ tịch,

PCT Phong

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

 

13h30

Chủ tịch,

PCT Phong

Họp xác định tập thể và cá nhân liên quan đến kết luận 306 của Tỉnh ủy

Phòng họp giao ban

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TN&MT, TT PTQĐ, KT&HT, TC&KH, Nội vụ tham dự

15h00

Chủ tịch,

PCT Phong,

PCT Hoàng

Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện

Hội trường Huyện ủy

 

Thứ 3, ngày 16/01/2024

08h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn Tỉnh – Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025

Hội trường

 Tỉnh ủy

 

08h00

PCT Phong,

PCT Hoàng

Dự Lễ đón nhận bằng Di tích cấp tỉnh – Di tích lịch sử văn hóa Miếu thờ vua Lê Thánh Tông, Văn Miếu, Miếu Hội Đồng

Sân Bóng chuyền thôn Long Uyên, xã An Dân

Đ/c Thành P.CVP tham dự; Phòng VHTT, TT VHTT&TT huyện chuẩn bị nội dung

09h00

PCT Phong

 Họp Hội đồng thẩm định phương án bồi thường các công trình trên địa bàn huyện

Phòng họp giao ban

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TNMT chuẩn bị nội dung

10h00

PCT Phong

Họp kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan đến Kết luận của UBND huyện: số 04/KL-UBND ngày 19/9/2023; số 06/KL-UBND ngày 22/11/2023; số 07/KL-UBND ngày 07/12/2023 – Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Phượng, PCT UBND xã An Thọ

Hội trường UBND huyện

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

07h30

Xin ý kiến

Dự Chương trình Gala kết nối yêu thương gắn với chợ nhân ái phiên chợ 0 đồng

UBND xã An Cư

 

14h00

Chủ tịch

Họp tổng kết công tác CCHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội trường

UBND huyện

CVP, Đ/c Thảo CCVP tham dự; phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

14h00

 PCT Hoàng

Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh quý IV/2023

Hội trường

NHCSXH tỉnh

Ngân hàng CSXH Chuẩn bị nội dung

14h00

UQ CAH

Dự kiểm tra hiện trạng địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Xã An Hiệp, An Mỹ, An Chấn

CAH chuẩn bị nội dung

Thứ 4, ngày 17/01/2024

08h00

Chủ tịch,

PCT Phong,

PCT Hoàng

Giao ban định kỳ tháng 12/2023 – Tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Hội trường UBND huyện

CVP, các P.CVP, CVVP-TH tham dự; Phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

14h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Hội trường Công an huyện

Đ/c CVP tham dự; CAH chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Họp xác định cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm tại Kết luận số 356-KL/TU ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp giao ban

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Hoàng

Họp Ban Tổ chức Lễ Hội xuân Giáp Thìn năm 2024 của huyện

Hội trường UBND huyện

Đ/c Thành – P.CVP, Đ/c Lâm CVVP tham dự; Phòng VHTT chuẩn bị nội dung

14h00

Xin ý kiến

Họp báo quý IV/2023

Hội trường UBND tỉnh

 

Thứ 5, ngày 18/01/2024

08h00

Chủ tịch,

PCT Phong,

PCT Hoàng

Dự Hội nghỉ tổng kết năm 2023, triển khai phương hường nhiệm vụ năm 2024 của Huyện ủy

Trung tâm VHTT&TT huyện

CVP tham dự; phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

08h00

Xin ý kiến

Họp Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước; cho ý kiến về xây dựng Kế hoạch Khai thác quỹ đất các dự án để ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức bán đấu giá tạo nguồn thu ngân sách tiền sử dụng đất năm 2024

Hội trường UBND tỉnh

Phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

08h00

UQ CAH dự

Dự Hội ghị công tác nhân quyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Công an Tỉnh

 

14h00

PCT Phong

Ban Cưỡng chế thu hồi đất vận động, thuyết phục, đối thoại với Công ty TNHH trồng cây Kiểng xuất khẩu Phú Yên

Xã An Phú, TP. Tuy Hòa

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TNMT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Hoàng

Làm việc với UBND xã An Hòa Hải về sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng Hòn Yến; Bãi đậu xe khu du lịch Hòn Yến

Xã An Hòa Hải

Đ/c Thành – P.CVP tham dự; Phòng NN&PTNT, VHTT chuẩn bị nội dung

14h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban chỉ đạo 35 tỉnh.

Tỉnh ủy

 

Thứ 6, ngày 19/01/2024

08h00

Chủ tịch

Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng năm 2023

Hội trường UBND huyện

Đ/c CVP tham dự; Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Phong

 Đối thoai với bà Định Thị Hồng Vân- KP Chí Thạnh, TT Chí Thạnh (được bà Trần thị khả ủy quyền) về kiến nghị giải quyết hỗ trợ đền bù DA mở rộng QL1

Ban Tiếp công dân huyện

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TNMT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Giao ban công tác tài nguyên môi trường quý IV/2023

Hội trường UBND huyện

Đ/c Long – P.CVP, Phượng - CVVP tham dự; Phòng TNMT chuẩn bị nội dung

Thứ 7, ngày 20/01/2024

13h30

Xin ý kiến

Dự Chương trình Gala kết nối yêu thương gắn với chợ nhân ái phiên chợ 0 đồng

UBND xã An Dân

 

Chủ nhật, ngày 21/01/2024

09h00

Xin ý kiến

Dự Chương trình “Xuân tình nguyên 2024 – Tết trọn niềm vui – Giáp Thìn”

Trường THPT Trần Phú