UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN

Tuần thứ 49 (từ ngày 04/12/2023 – 10/12/2023)

Cập nhật đến 14h00, ngày 06/12/2023

 

 

 

Thời gian

Lãnh đạo tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo; đơn vị chuẩn bị nội dung

Thứ 2, ngày 04/12/2023

07h30

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Chào cờ đầu tháng

Hội trường Trung tâm VHTT&TT huyện

TT VHTT&TT huyện chuẩn bị nội dung

07h40

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Hội ý lãnh đạo UBND huyện

Phòng họp giao ban

CVP, các P.CVP tham dự

08h00

Chủ tịch, PCT Phong,

Học tập Nghị quyết lần thứ 8, BCH TW khoá XIII

Hội trường

UBND huyện

CVP, các P.CVP tham dự

10h00

PCT Phong

Dự buổi công bố Quyết định thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phòng họp giao ban – UBND tỉnh

Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Hoàng

Dự Chương trình thăm, tặng học bổng cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tuy An

Trung tâm VHTT&TT huyện

Hội Chữ Thập đỏ huyện chuẩn bị nội dung

09h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị Thường trực HĐND huyện: giải quyết một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND

Phòng họp BTV Huyện ủy

Đ/c Thành – P.CVP tham dự

10h00

Chủ tịch

Hội nghị Thường trực Huyện uỷ

Phòng họp BTV Huyện ủy

Phòng KT&HT, VH&TT chuẩn bị nội dung

11h00

Chủ tịch, PCT Phong

Hội nghị BTV Huyện uỷ (Sau khi kết thúc học tập NQ)

Phòng họp BTV Huyện ủy

Phòng KT&HT, VH&TT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Họp nghe kết luận thanh tra

Tỉnh ủy

 

16h00

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Hội ý lãnh đạo UBND huyện chuẩn bị một số nội dung trình HĐND huyện kỳ họp chuyên đề cuối năm 2023 và Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của UBND huyện.

Phòng họp giao ban

CVP, các P.CVP tham dự

Thứ 3, ngày 05/12/2023

08h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội trường BCHQS Tỉnh Phú Yên

BCHQS huyện chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Phong

Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023 của Bí thư Huyện ủy Tuy An

Trụ sở Tiếp công dân huyện

Đ/c Phùng – P.CVP, Đ/c Phượng CVVP tham dự; Ban TCD huyện chuẩn bị nội dung

14h00

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Họp thành viên UBND huyện một số nội dung trình HĐND kỳ họp cuối năm

Hội trường UBND huyện

 

14h00

 

PCT Phong

 

Đối thoại nội dung liên quan đến khiếu nại của ông Ngô Hữu Lộc, thị trấn Chí Thạnh.

UBND Thị trấn Chí Thạnh

Đ/c Long – P.CVP, Đ/c Phượng CVVP tham dự; Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

16h30

 

PCT Phong

 

Kiểm tra hiện trường, trường hợp bà Trương Thị Dung, xã An Mỹ

Xã An Mỹ

Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

Thứ 4, ngày 06/12/2023

08h00

Chủ tịch

 (Cả ngày)

Dự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

08h00

PCT Phong

Hội nghị tổng kết sản xuất ngành nông nghiệp năm 2023 và kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp sản xuất năm 2024

Hội trường UBND huyện

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Họp thẩm định dự án 1 và 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Hội trường UBND huyện

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TN&MT, KT&HT chuẩn bị nội dung

Thứ 5, ngày 07/12/2023

08h00

Xin ý kiến

 (Cả ngày)

Dự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

08h00

Chủ tịch

Họp điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn An Mỹ, huyện Tuy An

Sở Xây dựng

Phòng KT&HT chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Phong

Làm việc với Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường về hoạt động của các Trạm trộng bê tông và Trạm nghiền

Phòng họp giao ban

Đ/c Long – P.CVP,  Đ/c Luân CVVP tham dự, Phòng KT&HT, TN&MT chuẩn bị nội dung

09h00

PCT Phong

Họp thống nhất giải quyết nội dung liên quan các Kiốt tại đường Võ Trứ, khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh

Phòng họp giao ban

Đ/c Long – P.CVP, Đ/c Phượng CVVP tham dự tham dự; Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Hoàng

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quấn sự, quốc phòng Quân khu tháng 12 năm 2023

Ban CHQS huyện

BCHQS huyện chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Làm việc với UBND xã An Hiệp liên quan đến đất đai công trình tôn giáo

UBND xã An Hiệp

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

Thứ 6, ngày 08/12/2023

08h00

Chủ tịch

 (Cả ngày)

Dự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

08h00

PCT Phong

Họp kiểm điểm theo kết luận 06/KL-UBND

Hội trường UBND huyện

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Hoàng

Dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Hội Cựu TNXP năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Hội trường

Khối dân vận, mặt trận huyện

 

15h00

PCT Hoàng

Dự họp thẩm tra tờ trình, dự thảo NQ trình HĐND huyện kỳ họp cuối năm của Ban Pháp chế HĐND huyện

Phòng họp giao ban

 

Thứ 7, ngày 09/12/2023

08h00

Chủ tịch

Dự kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh