UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN Tuần thứ 50 (từ ngày 11/12/2023 – 17/12/2023)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN

Tuần thứ 50 (từ ngày 11/12/2023 – 17/12/2023)

 

 

 

Thời gian

Lãnh đạo tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo; đơn vị chuẩn bị nội dung

Thứ 2, ngày 11/12/2023

07h30

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Chào cờ đầu tuần

UBND huyện

TT VHTT&TT huyện chuẩn bị nội dung

07h45

Chủ tịch

Hội nghị Thường trực Huyện ủy

Phòng họp BTV huyện ủy

 

09h00

Chủ tịch

Dự họp cân đối vốn dự án: tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên, đoạn Tuy An – Tuy Hòa

Phòng họp số 2, UBND tỉnh

Phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Phong

Họp BCĐ Phát triển và quản lý chợ của huyện: thẩm định chợ Ngân Sơn, Thị trấn Chí Thạnh và chợ Phiên Thứ, xã An Hiệp

Phòng họp giao ban

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng KT&HT chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Hoàng

Dự họp trực tuyến về giải ngân các Chương trình MTQG năm 2023 với các địa phương

Phòng họp giao ban VP UBND tỉnh

Phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

14h00

Chủ tịch, PCT Phong

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng họp BTV huyện ủy

 

14h00

PCT Hoàng

Dự trực tuyến Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hội trường TT VHTT&TT huyện

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

Thứ 3, ngày 12/12/2023

07h30

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Dự Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ

Hội trường UBND huyện

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

08h00

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Họp giao ban định kỳ tháng 11/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023

Hội trường UBND huyện

CVP, các P.CVP, CV tổng hợp tham dự; Phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

14h00

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện: cho ý kiến các nội dung UBND huyện trình trước khi trình kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2023

Hội trường Huyện ủy

Phòng TC&KH chuẩn bị nội dung

14h30

Xin ý kiến

UQ TN&MT

Họp các nội dung liên quan khai thác khoáng sản tại mỏ đá Vũng Đá Bàn, xã An Chấn

Phòng họp Sở TN&MT

Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

Thứ 4, ngày 13/12/2023

08h00

Chủ tịch

Dự kiểm điểm Đảng ủy Thị trấn Chí Thạnh

Hội trường UBND thị trấn Chí Thạnh

 

08h50

Chủ tịch

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp Tỉnh ủy

 

08h00

PCT Phong

Dự họp trực tuyến lần thứ 8 BCĐ QG về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Phòng họp Ban Tiếp công dân huyện

Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Hoàng

Họp Ban chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hội trường UBND tỉnh

Phòng VHTT chuẩn bị nội dung

14h00

Chủ tịch

Dự kiểm điểm cuối năm tập thể lãnh đạo, cá nhân tại sở Giao thông vận tải

Hội trường

sở GTVT

 

14h00

PCT Phong

Dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Hội trường UBND xã An Ninh Tây

 

13h30

Xin ý kiến

Dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với CNVCLĐ năm 2023

Nhà Văn hóa lao động tỉnh

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

14h00

Xin ý kiến

Dự kiểm điểm và đánh giá tập thể, cá nhân lãnh đạo Thanh tra huyện năm 2023

Phòng họp Thanh tra huyện

 

Thứ 5, ngày 14/12/2023

08h00

Chủ tịch, PCT Phong

 (Cả ngày)

Dự kỳ họp thứ Mười Sáu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thường lệ cuối năm)

Hội trường TT VHTT&TT huyện

 

Thứ 6, ngày 15/12/2023

08h00

Chủ tịch, PCT Phong,

PCT Hoàng

(Cả ngày)

Dự kỳ họp thứ Mười Sáu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp thường lệ cuối năm)

Hội trường TT VHTT&TT huyện

 

08h00

PCT Phong

Xin ý kiến

Dự họp bàn về vật liệu cung cấp cho các công trình thi công trên địa bàn tỉnh

Phòng họp giao ban, UBND tỉnh

Phòng TN&MT, KT&HT chuẩn bị nội dung

08h00

Xin ý kiến

Dự Tọa đàm, trao đổi khoa học với Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương

 

 

14h20

Chủ tịch, PCT Phong

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp Tỉnh ủy