UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN Tuần thứ 52 (từ ngày 25/12/2023 – 31/12/2023)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN

Tuần thứ 52 (từ ngày 25/12/2023 – 31/12/2023)

Cập nhật đến 08h00, ngày 26/12/2023

 

 

 

Thời gian

Lãnh đạo tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo; đơn vị chuẩn bị nội dung

Thứ 2, ngày 25/12/2023

07h30

Chủ tịch,

PCT Phong,

PCT Hoàng

Chào cờ đầu tuần

UBND huyện

TT VHTT&TT huyện chuẩn bị nội dung

08h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị giao ban tổng kết thực hiện NĐ số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ năm 2023

Hội trường Bộ CHQS tỉnh

BCHQS huyện chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Hoàng

Dự hội nghị nghiệm thu đề tài sáng kiến

Sở KH&CN

 

08h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội LHPN và phong trào thi đua huyện Tuy An năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội trường Khối DV-MT huyện

 

14h00

PCT Phong

Họp triển khai các nội dung liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn phía bắc Cầu An Hải

Hội trường UBND huyện

Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Hoàng

Dự hội nghị nghiệm thu đề tài sáng kiến

Sở KH&CN

 

Thứ 3, ngày 26/12/2023

08h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý,  bảo vệ chủ quyền biển, đảo và bảo đảm an ninh trật tự  trên khu vực biên giới Biển năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên

Đoàn Biên phòng An Hải chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Phong

Họp kiểm điểm đối với các tập thể có liên quan đến Kết luận 356-KL/TU ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội trường UBND huyện

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

08h00

Xin ý kiến

Dự kỳ họp thứ 7 HĐND xã An Ninh Đông

UBND xã An Ninh Đông

 

14h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị UBND tỉnh

Phòng họp giao ban – UBND tỉnh

Phòng TN&MT. KT&HT chuẩn bị nội dung

16h00

Chủ tịch

Hội nghị thường trực huyện ủy

Phòng họp BTV

 

14h00

PCT Phong

Làm việc với xã An Chấn về thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các điểm du lịch tự phát

Hội trường UBND xã An Chấn

Đ/c Long – P.CVP tham dự; Phòng TM&MT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Hoàng

Làm việc với UBND xã An Định

Xã An Định

Phòng LĐ&TBXH chuẩn bị nội dung

13h30

Xin ý kiến

Dự Hội thảo góp ý nhiệm vụ “Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Phú Yên định kỳ năm 2023”

Sở TN&MT

Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung

Thứ 4, ngày 27/12/2023

07h30

Chủ tịch,

PCT Phong

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

 

07h45

Chủ tịch,

PCT Phong,

PCT Hoàng

Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện

Hội trường Huyện ủy

 

08h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 12/2023

Hội trường Huyện ủy

 

08h00

Xin ý kiến

Họp về vật liệu cung cấp cho các công trình thi công trên địa bàn tỉnh

Phòng họp giao ban – UBND tỉnh

Phòng KT&HT chuẩn bị nội dung

14h00

Chủ tịch

Hội nghị công bố kết quả chất lượng hoạt động của các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2023 và trao giải cuộc thi tuyên truyền CCHC

Hội trường UBND tỉnh

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Hội nghị lấy ý kiến và thống nhất thông qua nhiệm vụ “thiết kế, sắp xếp vùng nuôi trồng thủy sản khu vực Hòn Yến”

Hội trường UBND huyện

Phòng NN&PTNT chuẩn bị nội dung

14h00

Xin ý kiến

Dự họp Thường trực HĐND tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

 

Thứ 5, ngày 28/12/2023

08h00

Chủ tịch

Dự Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2024

Phòng giao ban trực tuyến/ Bộ CHQS tỉnh

Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung

08h00

PCT Phong

(Cả ngày)

Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của Bí thư Tỉnh ủy

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Đ/c Phùng – P.CVP tham dự; Ban TCD huyện chuẩn bị nội dung

08h00

Xin ý kiến

Dự kỳ họp thứ 10 HĐND xã An Dân (kỳ họp cuối năm)

Hội trường UBND xã An Dân

 

08h00

Xin ý kiến

Dự kỳ họp cuối năm HĐND xã An Thạch

Hội trường UBND xã An Thạch

 

08h00

Xin ý kiến

Dự kỳ họp cuối năm HĐND xã An Cư

Hội trường UBND xã An Cư

 

08h00

Xin ý kiến

Dự kỳ họp cuối năm HĐND xã An Xuân

Hội trường UBND xã An Xuân

 

08h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

Tỉnh ủy

 

14h00

Chủ tịch

Xin ý kiến

Dự họp thỏa thuận hướng tuyến, vịt trí các công trình xây dựng thuộc dự án Nhà máy nước Sông Cầu 2 – Tuy An

Sở Xây dựng

Phòng KT&HT chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Hoàng

Dự hội nghị sơ kết 03 năm phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2021-2030

Hội trường UBMTTQVN tỉnh

 

Thứ 6, ngày 29/12/2023

08h00

Chủ tịch

Họp Hội đồng nâng lương của huyện

Hội trường UBND huyện

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

09h00

PCT Hoàng

Dự Đại hội đại biểu Hội NNCĐ DC/Dioxin huyện Tuy An lần thứ IV, NK 2023-2028

Hội trường TT VHTT&TT huyện

Đ/c Thành – P.CVP tham dự

08h00

UQ Thanh Tra huyện

Dự Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra năm 2023  và triển khai công tác Thanh tra năm 2024, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì

Phòng họp giao ban – UBND tỉnh

Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung

14h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị gặp gỡ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong đồng bào các tôn giáo năm 2023, do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức

UBMTTQVN Tỉnh

Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung

14h00

PCT Phong

Họp giải quyết vướng mắc việc thu hồi quản lý đất Nông trường Chè

Trụ sở Ban TCD huyện

Đ/c Phùng - P.CVP tham dự, Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung

13h30

PCT Hoàng

Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội trường Khối DV-MT huyện

 

14h00

Xin ý kiến

Họp Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Sở TN&MT

Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung