UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
528/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc điều chỉnh nhóm, mức trợ cấp xã hội cho Phan Thanh Phương, Thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An
527/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc điều chỉnh nhóm, mức trợ cấp xã hội cho Phạm Phụng Hưng, Thôn Thái Long, xã An Lĩnh, huyện Tuy An
522/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho Trần Văn Ngọc, Khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An
521/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho Huỳnh Ngọc Hùng, Khu phố Chí Thạnh, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An
520/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc trợ kinh phí chăm sóc cho Nguyễn Thị Thu, Kp Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An
519/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc xã hội cho Đỗ Tấn Tâm, Khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An
518/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc trợ cấp xã hội cho Trần Quầm, Thôn Tân Định, xã An Hòa, huyện Tuy An
517/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc trợ cấp xã hội cho Phùng Nào, Thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An
516/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc trợ cấp xã hội cho Trần Thị Phụng, Thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An
515/QĐ-UBND
12/02/2020 Về việc trợ cấp xã hội cho Lê Phạm Quỳnh Trân, Thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter