UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
582/UBND
06/04/2021 Về việc góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tâm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
581/UBND
06/04/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính Phủ
549/UBND
07/04/2021 Về việc xin gia hạn thực hiện Công văn số 1259/UBND-DDTXD ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh
545/UBND
31/03/2021 Về việc giải quyết nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình về các vụ việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Tuy An
516/UBND
25/03/2021 Về việc rà soát hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn huyện Tuy An
119/BC-UBND
02/04/2021 Về việc cung cấp thông tin liên quan vụ án
64/TB-UBND
24/03/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số phát hành AM 867323, được UBND huyện cấp ngày 05/12/2009 cho hộ ông Trần Pho
898/QĐ-UBND
24/03/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã mất có mã số phát hành AM 867323, được UBND huyện Tuy An cấp ngày 05/12/2009 cho hộ ông Trần Pho
53/KH-UBND
25/02/2021 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy An
470/UBND
18/03/2021 Về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Hữu Thanh
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter