UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
2173/UBND
23/09/2022 Về việc thực hiện Công văn số 4896/UBND-KGVX ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh Phú Yên
1633/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Nguyễn Văn Truyền
1632/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Nguyễn Phi Sơn
1631/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Huỳnh Cao Phát
1630/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Nguyễn Lê Phú
1629/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Võ Thị KIm Phượng
1628/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Phạm Thị Xuân Thủy
1627/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Huỳnh Quốc Chánh
1626/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Võ Ngọc Thọ
1625/QĐ-UBND
28/07/2022 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo Mai Thị Xuân Hạnh
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter