UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
2377/UBND
27/09/2023 V/v tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến
216/KH-UBND
29/09/2023 Tuyển bổ sung hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2023 - 2024
2288/UBND
20/09/2023 V/v phát động phong trào thi đua năm học 2023 - 2024
1811/UBND
26/07/2023 V/v triển khai Công văn số 3677/UBND-KGVX ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh
1793/UBND
24/07/2023 V/v triển khai Công văn số 1999/SVHTTDL-TTr ngày 13/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1730/UBND
14/07/2023 V/v ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
1715/UBND
13/07/2023 V/v góp ý phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1670/UBND
07/07/2023 V/v cung cấp danh sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số
1669/UBND
07/07/2023 V/v công tác tuyên truyền
1666/UBND
07/07/2023 V/v công tác tuyên truyền
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter