UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
6516/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức ông Huỳnh Văn Bảo, trường TH Nguyễn Thị Loan
6515/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà Nguyễn Thị Nhất Phương, trường TH Nguyễn Thị Loan
6514/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà Phan Thị Thu Nga, trường TH Nguyễn Thị Loan
6513/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức ông Trần Văn Lâm, trường TH Nguyễn Thị Loan
6512/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức ông Trần Khánh, trường TH ANguyễn Thị Loan
6511/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà BiệnThị Hương, trường TH Nguyễn Thị Loan
6510/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà Thẩm Mỹ Lệ, trường TH Nguyễn Hữu Thọ
6509/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà Đỗ Thị Kim Phượng, trường TH Nguyễn Hữu Thọ
6508/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà Nguyễn Thị Thanh Nữ, trường TH Nguyễn Hữu Thọ
6507/QĐ-UBND
29/10/2019 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức bà Nguyễn Thị Bích Vy, trường TH Nguyễn Hữu Thọ
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter