UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
2996/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Dương Văn Nam
2995/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Nguyễn Đức Tuấn
2994/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Ngô Hoàng Gia
2993/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Lê Thanh Sơn
2992/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Lê Anh Nhật
2991/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Phạm Đức Hoàng
2990/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Ngô Đình Nam
2989/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Trình Hữu Tâm
2988/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Đỗ Quốc Bảo
2987/QĐ-UBND
30/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cấp xã Đỗ Thị Hồng Sang
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter