UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 12/10/2017

Theo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy An cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành ở huyện Tuy An quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Tính trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã cấp mới 451 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nâng tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ trước tới nay lên 86.302 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đạt 95,04% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, huyện Tuy An cũng đã ra Quyết định thu hồi đất của 65 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức để thực hiện các công trình trên địa bàn, với diện tích gần 239.754 m2.

Trong thời gian đến, UBND huyện Tuy An chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất, bảo đảm người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt việc lập hồ sơ, xét duyệt, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tình hình sử dụng đất ở cơ sở, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất xây dựng nhà trái phép, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Anh.

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter