UBND huyện Tuy An
Tuy An: 15 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng bị xử lý

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 12/10/2017

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng ở huyện Tuy An tiếp tục được các Cấp ủy Đảng chú trọng quan tâm.

Sau 9 tháng của năm 2017, qua công tác kiểm tra ở huyện Tuy An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định kỷ luật một huyện ủy viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ra quyết định kỷ luật kỷ luật 3 đảng viên băng các hình thức khiển trách và cảnh cáo. Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Đảng ủy viên  của 2 đảng viên thuộc Đảng bộ An Định và An Thạch. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An ra quyết định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 đảng viên và đã ra quyết định xem xét, kỷ luật 2 đảng viên, ra quyết định thi hành kỷ luật 7 đảng viên, với các hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ đảng.

Trong thời gian đến, huyện Tuy An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các Tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter