UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trinh và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 08/11/2019

Huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, giai đoạn 2017 - 2025.

Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2020, huyện Tuy An sẽ đầu tư xây dựng 16 phòng học thay thế các phòng học tạm thời, bị xuống cấp. Xây dựng bổ sung 21 phòng học, 13 phòng giáo dục nghệ thuật, 10 nhà bếp, 6 nhà kho và mua sắm bổ sung 49 thiết bị dạy học, 37 bộ thiết bị đồ chơi ngoài trời cho bậc mầm non. Đầu tư xây dựng 75 phòng học thay thế các phòng bọc tạm thời, bị xuống cấp. Xây dựng bổ sung 71 phòng học, 17 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, 3 phòng thiết bị và thư viện, 4 phòng hỗ trợ người khuyết tật. Mua sắm 74 bộ thiết bị, 174 bộ máy vi tính, 13 bộ thiết bị phục vụ giáo dục ngoại ngữ cho bậc tiểu học. Xây dựng bổ sung 26 phòng học bộ môn, 11 phòng chuẩn bị, 3 phòng thư viện. Mua sắm 71 bộ thiết bị cho khối lớp 6, 167 bộ phục vụ phòng học bộ môn, 188 bộ máy vi tính và 8 bộ thiết bị phục vụ giáo dục ngoại ngữ cho bậc trung học cơ sở.

Trong giai đoạn 2021 đến 2025, huyện Tuy An phấn đấu đầu tư xây dựng đầy đủ phòng học đạt chuẩn 1 lớp/phòng cho bậc mầm non và tiểu học. Đảm bảo đầy đủ số phòng học, phòng bộ môn và thư viện cho bậc trung học cơ sở. Đồng thời trang thiết bị đầy đủ thiết bị dạy học cho các bậc học.

Việc thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, giai đoạn 2017 - 2025 ở huyện Tuy An nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trinh và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo tinh thần của Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Thông tư 32/2018/TT - BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter