UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện mục tiêu Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 06/10/2017

Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục  - xóa mù chữ (PCGD - XMC) huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu PCGD - XMC năm 2017.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, huyện Tuy An đảm bảo trên 95% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ I. 100% xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ I. Đảm bảo 100% số trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. 100% giáo viên mầm non được hưởng các chế độ chính sách hiện hành theo quy định. Có đủ giáo viên dạy mầm non và đảm bảo 100% giáo viên dậy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo, đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Có đủ phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi . Giữ vững 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non 5 tuổi. Đảm bảo 100% trẻ em 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Huy động 60% trở lên trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục. Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3. Trên 86% thanh, thiếu niên độ tuổi từ 15- 18 tốt nghiệp trung học cơ sở. Giữ vững 11 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2.

Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn PCGD - XMC hàng năm, triệt để chống học sinh bỏ học. Duy trì, củng cố kết quả PCGD - XMC và từng bước nâng cao chất lượng PCGD - XMC nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại địa phương./.

Khắc Nho.   


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter